GMR

 

In de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) zitten enthousiaste, nieuwsgierige mensen die zich betrokken voelen bij het onderwijs. De (G)MR levert via inspraak in beleid haar bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de afzonderlijke scholen (MR) en op bestuursniveau (GMR).

Alle leerlingen en medewerkers moeten zich binnen Paraat scholen veilig en prettig kunnen ontwikkelen. De constructieve interactie tussen (G)MR en schoolleiding (MR)/bestuur (GMR) draagt bij aan een optimale wijze van kwaliteitsbewaking en onderwijsontwikkeling.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit medewerkers (leerkrachten en ondersteunende functies) én ouders van onze leerlingen. De GMR-en van LIMA en Reflexis werken samen als één GMR.

De samenstelling van de GMR is momenteel als volgt:

  • Oudergeleding:
   – Karolien Visser
   – Sascha Bleeker-Gijsbers 
   – Natasja Huinink
   – Peter van Uden
   – Bram Wassink
 • Personeelsgeleding:
  – Marcel Roelofs
  – Dave Busch
  – Hanny Geven
  – Vacature Personeelslid Lima
  – Vacature Personeelslid Reflexis
  – Christine Lageschaar

Ambtelijk secretaris GMR:
Brigit Tankink, secretariaat.gmr@paraatscholen.nl

Notulen GMR schooljaar 2017-2018:

Notulen 001
Notulen 002
Notulen 003
Notulen 004
Notulen 005
Notulen 006

Notulen GMR schooljaar 2018-2019:

Notulen 001
Notulen 002
Notulen 003
Notulen 004
Notulen 005
Notulen 006

Notulen GMR schooljaar 2019-2020:

Notulen 001
Notulen 002