Strategisch beleidsplan

 

Paraat Scholen vindt het belangrijk om leerlingen, ouders, medewerkers en andere belanghebbenden bij het strategisch beleid te betrekken. Daarom zijn in januari en februari 2017 meerdere Paraatcafés georganiseerd, waar iedereen ideeën naar voren kon brengen. Inmiddels zijn de vele ‘opbrengsten’ uit de Paraatcafés doorgenomen en vastgesteld welke voorstellen haalbaar zijn. Maar ook welke beleidsstappen het eerst gezet moeten worden.

Voor de uitvoering zijn 11 Regiegroepen samengesteld met ouders, medewerkers, directie en bestuur. De kinderen worden hier in een later stadium bij betrokken. Elke Regiegroep gaat aan de slag met één opdracht. Een procesbegeleider gaat de Regiegroepen volgen en zorgt dat het strategisch beleid voor de komende jaren een succes wordt.

De uitkomsten van de Paraatcafés

 Dit leeft bij de leerlingen:

De leerlingen van al onze Paraat Scholen hebben zich laten horen over een hele reeks onderwerpen. Zoals hun schoolgebouw, het schoolplein, de lestijden, de favoriete vakken en de omgangsregels. Vooral kortere schooldagen scoorde hoog. Dat geldt ook voor zaken als: dieren in de school, een voetbalveld, trampolines en het gebruik van laptops. Bovendien werd duidelijk dat de leerlingen behoefte hebben aan meer muziekonderwijs.

Aandachtspunten van de ouders:

Bij ouders staat voorop dat hun kind zich veilig moet voelen op school. Ook vinden zij dat het onderwijs talentgericht moet zijn. En dat niet alleen leerkrachten, maar ook leerlingen zelf ‘eigenaar’ moeten zijn van –oftewel verantwoordelijk zijn voor– hun prestaties. Partnerschap en de betrokkenheid van ouders bij de school scoren hier ook hoog. De ideale Paraat-professional is volgens hen creatief en kritisch; iemand die het kind laat groeien en voorbereidt op het echte leven

Aandachtspunten van de professionals:

De professionals van Paraat Scholen gaan voor passend onderwijs met passende zorg en voldoende personeel. Van ouders verwachten zij een respectvolle benadering en het nakomen van gemaakte afspraken. Zij zien de ouders als dé deskundige voor het kind en als gelijkwaardige partner, waarbij realistische verwachtingen over hun kind voorop moeten staan.

Ondernemerschap en lef op verlanglijstje van de stakeholders:

Onze relaties in het maatschappelijk veld zien graag dat de Paraat Scholen een vooruitstrevende koers vaart, waarin durf en ondernemerschap belangrijke aspecten zijn. De blik moet naar buiten zijn gericht en er mag de nodige ambitie zijn. Zij willen ouders graag aanzetten tot een inspanningsverplichting.