Corona

Met ingang van maandag 11 mei gaan de scholen weer (gedeeltelijk) open. Paraat scholen wil op een goede en verantwoorde wijze invulling geven aan het kabinetsbesluit. Daarom is een protocol opgesteld. Op basis van het protocol kunnen de scholen zelf de praktische invulling van de herstart regelen.

Link protocol 

Paraat Scholen. Aangenaam!

Paraat scholen is een samenwerkingsverband tussen de organisaties Reflexis Openbaar Basisonderwijs (8 openbare basisscholen in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost Gelre) en Stichting LIMA (10 RK-basisscholen en 1 SBO-school in de gemeente Oost Gelre). Paraat scholen staat voor dynamisch onderwijs, waarbij de ontwikkelingen op de voet en over de volle breedte worden gevolgd.

Er wordt maatwerk geboden en er is aandacht voor ieder individueel talent, zowel leerling als medewerker. Als krachtige, kleinschalige organisatie met korte lijnen werkt Paraat scholen veilig en vertrouwd. Met behoud van hun eigen onderscheidende identiteit zijn Paraat Scholen altijd in ontwikkeling.