Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor biedt zowel het college van bestuur als de schooldirecteuren en medewerkers zoveel mogelijk ondersteuning bij de uitvoering van de primaire processen.

Kinderen aan het spelen

Bestuurskantoor

Binnen het bestuurskantoor van Paraat scholen voeren we de volledige financiële administratie, de personeelsadministratie en ICT in eigen beheer uit. Hierdoor is er altijd inzicht in de bedrijfsvoering en kunnen we snel en accuraat handelen op organisatieontwikkelingen. Omdat het bestuurskantoor deze taken uitvoert kunnen de directeuren zich focussen op hun kerntaak; onderwijskwaliteit.

De medewerkers van het bestuurskantoor

Financiën | financien@paraatscholen.nl

  • Frans Heming, hoofd financiële zaken en control
  • Sandra Stoverink, administratief medewerker financiën

Personeel & Organisatie | personeel@paraatscholen.nl 

  • Nina Westervelt, hoofd P&O
  • Eline Wopereis, medewerker P&O
  • Maaike van den Bosch, medewerker P&O

Onderwijs & Kwaliteit | onderwijs@paraatscholen.nl 

  • Lottie Gerritsen, Beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit

ICT | ict@paraatscholen.nl

  • Ricardo Teeuwsen, Bovenschools ICT Coördinator
  • Jens Bannink, Medewerker ICT
  • Onno Zijdel, ICT-coach

Vanwege de specifieke materie en de regelmatige wijzigingen in wet- en regelgeving is de salarisverwerking ondergebracht bij een externe partij.

Bekijk al onze medewerkers

College van bestuur

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor goed onderwijs aan de scholen van Paraat. Het bestuur stelt de kaders, bewaakt de missie en visie, denkt strategisch na over de toekomst en profileert de organisatie extern. Het bestuur is de werkgever van de organisatie en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Samen met de GMR en de schooldirecties zorgt het bestuur voor de kwaliteit van onze scholen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (intern) en de gemeenten (extern). 

College van bestuur Paraat scholen

  • Marjolein Wenting, bestuurder Paraat scholen
Etende leerlingen binnen