Over ons

Paraat scholen is een samenwerkingsbestuur voor 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost-Gelre. Deze scholen hebben ieder een eigen karakter en onderwijsvisie. Wij bieden medewerkers, leerlingen en hun omgeving een veilige en betrouwbare basis waar we elkaar op een open manier kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te delen.

Lunchpauze buiten

Over Paraat scholen

We streven samen met onze scholen en samenwerkingspartners naar een uitdagende en inspirerende leeromgeving voor alle leerlingen en medewerkers. Hierdoor zijn we als samenwerkingsbestuur steeds op zoek naar kansen en mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren en passender te maken. Als betrokken ontdekker kijken en luisteren we goed naar signalen uit onze omgeving, zodat we weten wat er nodig is voor toekomstbestendig onderwijs. We komen regelmatig samen om elkaar te motiveren op basis van inspirerende voorbeelden. Op de jaarlijkse Paraat-bijeenkomst, maar ook in andere formele en informele settings.

Als leerling en medewerker van Paraat scholen word je gezien en gehoord. Wij willen namelijk uit iedereen het beste halen. Door met en van elkaar te leren kunnen medewerkers zich verder professionaliseren als individu, als team en als organisatie. Wij stimuleren hen om de samenwerking binnen en buiten de school op te zoeken en nieuwe mogelijkheden te vinden om ons onderwijs te verrijken. Zo kunnen we kinderen blijven helpen de wereld op hun eigen manier te ontdekken. Hierbij spelen onze kernwaarden een belangrijke rol. Ze laten zien waar wij voor staan en horen onlosmakelijk bij onze missie en visie.

  • Professioneel
  • Nieuwsgierig
  • Betrouwbaar
  • Betrokken

 Wij heten iedereen welkom, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We erkennen en vieren de verschillen, daar zijn we trots op en daar leren we van.