Opleidingsscholen

Het onderwijs van onze scholen is aantrekkelijk voor leerlingen, ouders en medewerkers. Paraat scholen vindt het belangrijk om actief een bijdrage te leveren aan een goede opleiding van toekomstige, enthousiaste leerkrachten. Daarom zijn 8 scholen erkend als opleidingsschool. Hiermee zijn de scholen een omgeving die de ontwikkeling stimuleert van zowel studenten als schoolorganisatie.

Etende kinderen binnen

De studenten worden op een intensieve manier bij de school betrokken. Naast het verzorgen van lessen, zijn de studenten actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van onderwijs. Een opleidingsschool:

  • werkt nauw samen met de pabo;
  • is gericht op professionalisering van (toekomstig) personeel voor onderwijs en opleiding;
  • is gebaseerd op werkplekleren;
  • vormt een pijler bij de ondersteuning van schoolontwikkelingsprocessen;
  • is gericht op verbetering van de opleiding voor verschillende taken en functies binnen het onderwijs.

We heten ook ieder jaar studenten van het Graafschap College welkom. Zo leiden we op diverse scholen aankomende professionals op tot Onderwijsassistent. 

Academische opleidingsschool

Enkele scholen van Paraat zijn erkend als academische opleidingsschool. Zo begeleiden we op verschillende manieren zowel zittende als aanstaande leraren. De scholen hebben een nauwe samenwerking met opleidingsinstituten en universiteiten. Doelstelling van deze samenwerking is het verbeteren van de leerresultaten van leerlingen en het bevorderen van de professionele ontwikkeling van de leerkrachten en de opleiders. Het opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek staan hierbij centraal.
Binnen de academische opleidingsschool vormen we leernetwerken. Hierin zitten studenten, leerkrachten (basisschool), onderzoekers (universiteit) en docenten (PABO).

Academische opleidingsscholen

Kinderen op speelrek