Raad van toezicht

Binnen Paraat scholen is er een functionele scheiding tussen toezicht en bestuur. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en continuïteit van de organisatie. Hiervoor is een toezichtkader vastgesteld. Dit is de basis van structurele verantwoordingsrapportages. Zo houdt de raad toezicht op de kwaliteit van het geleverde onderwijs, de resultaten en de maatschappelijke opbrengsten, de strategische doelen en de ingezette middelen.

Leerlingen aan tafel

De raad van toezicht is werkgever van het college van bestuur, werkt zelfstandig en organiseert jaarlijks een overleg met respectievelijk de GMR en de schooldirecteuren.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Ester van de Haar, voorzitter
  • Daniëlle Hermsen
  • Rogier Hoftijzer
  • Marc Kothuis
  • Taco Keulen
  • Maiko Willemsen