Klachtenprocedure

Binnen Paraat scholen verzorgen ruim 300 betrokken en deskundige personeelsleden het onderwijs voor alle leerlingen. We vinden het belangrijk dat er in alle groepen een veilig pedagogisch klimaat is en dat leerlingen met plezier naar school komen. Om dit goed te kunnen doen is een veilige, betrouwbare basis nodig. Met aandacht voor de behoeften van elk individu. Leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers moeten altijd het gevoel hebben dat ze op iemand of iets kunnen terugvallen.
Meisje in zandbak

Het kan voorkomen dat ouders zich zorgen maken, een ontevreden gevoel of klacht hebben, of iets signaleren waarover zij in gesprek willen gaan. In de meeste gevallen lost de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school deze zorg of klacht samen met de ouder op. Ook hebben alle scholen een interne vertrouwenspersoon die hiervoor beschikbaar is.

In situaties waarin het niet mogelijk is om de klacht op schoolniveau naar tevredenheid op te lossen, kunnen ouders contact opnemen met het schoolbestuur via bestuurskantoor@paraatscholen.nl

Klachtenregeling 

Is het niet mogelijk om de situatie op schoolniveau of met het bestuurskantoor op te lossen? Of is de afhandeling niet naar tevredenheid? Dan kan een beroep gedaan worden op de klachtenregeling. Wij maken gebruik van twee klachtencommissies.