Missie & Visie

Kinderen en ouders/verzorgers in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost-Gelre willen een basisschool die bij hen past, met goed en betekenisvol onderwijs. Om nu en in de toekomst het beste uit kinderen in onze regio te kunnen halen blijven we inzetten op de (persoonlijke) ontwikkeling van onze medewerkers en zijn we alert op kansen en mogelijkheden om ons onderwijs te verbeteren.
Etend kind

Betrokken ontdekker

Als betrokken ontdekker stimuleren wij medewerkers om de samenwerking binnen en buiten de school op te zoeken en nieuwe mogelijkheden te vinden om ons onderwijs te verrijken. We kijken en luisteren goed naar signalen uit onze omgeving, zodat we weten wat er nodig is voor toekomstbestendig onderwijs. Zo kunnen we leerlingen blijven helpen de wereld op hun eigen manier te ontdekken.

Continue professionalisering

Dit vraagt om continue professionalisering van onze medewerkers, als individu, als team en als organisatie. Om dit te borgen moeten zowel leerlingen als medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Door voortdurend zichtbaar te zijn, te luisteren naar behoeften en hiernaar te handelen biedt Paraat scholen hun een veilige basis van waaruit zij blijven ontwikkelen en samen gaan ontdekken. Binnen en buiten de school.